TEST SİSTEMLERİMİZ

DUYURULAR

TEST SİSTEMLERİ > Görüntü Analiz ve Ölçüm

Görüntü Analiz ve Ölçüm
 

 

    

 

 

 
 
 
 
IMPA_MET METALOGRAFİK ANALİZ, ÖLÇÜM VE DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
 

ImPA_met yazılımı aşağıdaki analiz, ölçüm ve resim işleme teknikleri ve yöntemleri ile metal yüzeyi görüntüleri üzerinde metalografik testleri gerçekleştirir.

 

Metalografik ölçümler :

 

Faz Analizi : farklı 3 faz içeren görüntülerde bu fazların ayrıştırılması, renkli olarak gösterimi, alan yüzdelerinin bulunması ve ASTM standardlarına

göre sınıflamasını yapar. Bu işlemleri farklı 3 yöntem uygulayarak gerçekleştirir, bu yöntemler tam otomatik, bölge seçimli ve nesne seçimli olarak adlandırılmıştır.

 

Ferrit – perlit dağılımı : bu test genel olarak bir faz analizi ölçümüdür, burada grafit nodüller, ferritik alan ve perlitik alan ve yüzdeleri bulunur,

bu ferrit – perlit dağılımı ve grafit yapısı da ASTM standardlarına göre sınıflandırılır.

 

Tane büyüklüğü ölçümü : bir bölge içindeki taneler (grains) tek tek veya grup olarak ölçülür, min max ortalama büyüklükleri ve tek tek büyüklükleri alan

ve çaplarına göre ölçülür, ASTM standardlarına göre sınıflandırılır.

 

Nodül analizi, nodülarite : grafit nodül büyüklükleri ve şekilleri tek tek ölçülür, istatistik değerleri bulunur, ASTM standardlarına göre sınıflandırılır.

Nodülleşme yüzdeleri bulunur.

 

Lamel analizi : grafit lamel büyüklükleri ve şekilleri tek tek ölçülür, istatistik değerleri bulunur, ASTM standardlarına göre sınıflandırılır. Lamelleşme yüzdeleri

bulunur.

 

Yuvarlaklık (sfero) analizi : bu ölçüm genel olarak nodül analizi içinde yapılmaktadır. Görüntü içindeki tüm nodüller değerlendirilir ve sferolaşma oranı bulunur,

ASTM standardlarına göre sınıflandırılır.

 

Rekarbürizasyon – dekarbürizasyon analizi : özellikle ısıl ve yüzey işlem görmüş numunelerde dekarbürizasyon derinliği ölçümü birtakım resim işleme

teknikleri kullanılarak standardlara uygun olarak yapılır.

 

İnklüzyon ölçümleri : metal yüzeydeki inklüzyon bölgeleri seçilerek inklüzyon oranları bulunur, kütüphane yardımı ile kualitatif sınıflama yapılır.

 

Martensit yapı inceleme : yazılımda var olan resim işleme teknikleri kullanılarak martensit yapılar analiz edilir.

 

Kalibrasyon işlemleri : her bir objektif için kalibrasyon değerlerini bellekte tutma, etalonlar ile manuel ve/veya otomatik kalibrasyon yapma

 

Görüntü kütüphaneleri : sistemde halihazırda grain size, graphite forms, graphite orders, graphite sphere, graphite types, lamel graphite kütüphaneleri

mevcuttur, bunlara yenileri eklenebilir.

 

Rapor oluşturma : ImPA_met sistemi metalografik ölçümler için otomatik olarak rapor oluşturur. Bu raporlarda ölçümlerin yapıldığı mikroskop görüntüleri

ve işlenmiş görüntülerle birlikte, ölçüm sonuçları, istatistik veriler, ASTM sınıflandırmaları bulunur. Raporlar sistemde arşivlenir, PDF dosyası olarak saklanabilir.

 

Vickers ve Brinell sertlik ölçümleri : ImPA_met yazılımı metal yüzeyde diğer cihazlarla oluşturulmuş sertlik izleri üzerinde otomatik olarak Vickers ve

Brinell sertlik ölçümlerini hassas olarak yapar.

 

Genel ölçüm işlemleri :

ImPA_met sistemi görüntüler üzerinde aşağıdaki ölçümleri yapar :                          

-İki nokta arası uzaklık

-Seçilen nesne alanı

-Açı ölçümleri, iç ve dış

-Ovalite

-Radius

 

Genel Resim İşleme Teknikleri :

ImPA_met sistemi kamera ile alınan görüntüler üzerinde analiz, ölçme ve değerlendirmelerin daha sağlıklı yapılabilmesi için birçok resim işleme fonksiyonunu

içinde bulundurur. Bu fonksiyonlar :

-Renkli, gri tonlamalı, siyah/beyaz resim elde etme ve çevrimi

-Resim büyütme ve küçültme

-Gri resim üzerinde iki katmanlı, üç katmanlı ve dört katmanlı eşikleme (multipl thresholding)

-Kenara değen nesnelerin süzülmesi

-Parlaklık eşitleme (equalisation)

-Mean ve median filtreleme (çekirdek mastarına göre)

-LPF ve HPS alçak ve yüksek geçiren süzgeçler

-Edge detection, gauss, diferansiyel, ICV yöntemlerine göre

-Morfolojik filtreler : açma, kapama, erozyon, dilatasyon

-Değen nesnelerin ayrılması

-Toz niteliğindeki nesnelerin süzülmesi

-Bölge seçimi

-Resim üzerine ölçek koyma

-Resim üzerine yazı yazma

-Resim üzerine ok, çizgi, kare, elips çizme

-Resim birleştirme

-Kontrast işlevi

-Softening işlevi

-Resim bindirme, iki resmi yarı saydam üst üste görüntüleme

 

 

                                                                                                 Başa Dön

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPA_CAB KABLO KESİT ÖLÇÜM VE RAPORLAMA TEST SİSTEMİ

 

ImPA_cab kablo kesit ölçüm ve raporlama test sistemi kablo kesit ölçümlerinin ve değerlendirmelerinin yapıldığı bilgisayar denetimli bir sistemdir.

Özel aydınlatmalı, açık veya kapalı optik kabinli sistemlerde CCD yüksek çözünürlüklü veya USB (1,3,5M pixel çözünürlüklü) kameralar ile alınan

görüntüler bilgisayara aktarılarak kesit, çap, eksen kaçıklığı ve kesit alanı ölçümleri; otomatik ve/veya yarı otomatik elde edilir ve istatistik

değerlendirmeler yapılır. Resim ve sayısal veriler bilgisayarda saklanır, raporlanır ve kağıda çıktı olarak veya bilgisayar dosyasına izlenebilirlik

içinde arşivlenir. ImPA_cab sistem yazılımı Windows® tabanlı ve etkileşimli bir yazılımdır.

 

ImPA_cab ölçü ve raporlama test sistemi ile şu işlemler yapılmaktadır :

-otomatik, yarı otomatik ölçümler,

-kesit ve tüp numune üzerinden ölçümler

-dış çap ve iç çap ölçümleri

-et kalınlıkları

-eksen kaçıklıkları

-alan, boyut ve açı ölçümleri

-resim işleme teknikleri

*kontrast

*siyah/beyaz ayırma

*kenar algılama

*süzme vs…

-saklama, raporlama ve arşivleme

-özel kalibrasyon etalonları ile manuel ve/veya otomatik kalibrasyon

 

Opsiyonel olarak :

-kablo çaplarınıza uygun mikrotom numune hazırlama sistemleri

-kalibrasyon etalonları

-mikrometrik tabla

-ek kamera sistemleri

-kalibrasyon sertifikası

 

 
   
          
           
                                                                                                                          Başa Dön